ثبت شکایت

برای ثبت شکایت لطفا نوع تخلف را انتخاب و فرم را به صورت کامل تکمیل و ارسال نمایید.
در صورت نیاز با شما تماس خواهیم گرفت.

نوع تخلف |
برای انتخاب کلیک کنید
 • گران فروشی
 • کم فروشی
 • عدم درج قیمت
 • تقلب
 • احتکار
 • عدم صدور صورت حساب
 • عرضه خارج از شبکه
 • فروش اجباری کالا و خدمات
 • حمل و نقل و نگهداری و فروش کالای قاچاق
 • عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی
 • تبلیغ کالاها یا خدمات بر خلاف واقع
 • برگزاری حراج غیر قانونی
 • سایر
شکیبا باشید.
سیستم در حال انجام درخواست شما می باشد.