صندوق مکانیزه

صندوق مکانیزه

دسته : اخبار _ 1396/10/5

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی در خصوص لزوم نصب  وثبت صندوق مکانیزه فروش حداکثر تا پایان دی ماه سال 1396 جهت عدم تعلق جریمه و بهره مندی از تخفیف مالیاتی

 

 

آپلود عکس آپلود عکس