تمدید پروانه کسب

تمدید پروانه کسب

دسته : اتحادیه _ 1396/6/31

با سلام

همکاران محترم ضمن توجه به تاریخ انقضای پروانه کسب به اطلاع می رساند متصدیانی که از تاریخ انقضا پروانه کسب ایشان گذشته است حداکثر ظرف یک ماه جهت تعیین تکلیف و تمدید  پروانه کسب واحد صنفی  اقدام نمایند شایان ذکر است در صورت عدم  تمديد پروانه، واحد صنفي در حکم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.
 
بدیهی است در صورت عدم مراجعه جهت تعیین تکلیف تمدید واحد صنفی مطابق ضوابط و مقررات قانون نظام صنفی نسبت به ابطال پروانه کسب اقدام خواهد شد.