تخفیف در پرداخت حق عضویت

تخفیف در پرداخت حق عضویت

دسته : اتحادیه _ 1396/7/2

اطلاعیه تخفیف در پرداخت حق عضویت


همکاران محترم:

به استناد جلسه هیات مدیره، چنانچه تاپایان ماه جاری ( مهرماه) با مراجعه به اتحادیه نسبت به پرداخت حق عضویت سالیانه خود اقدام نمایید، از 25% تخفیف بهره مند خواهید شد.