آگهی ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه

آگهی ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه

دسته : اخبار _ 1397/1/28

با سلام

 

داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه با داشتن شرایط ذکر شده در متن آگهی فوق می توانند از روز شنبه مورخ 97/2/1 ظرف مدت 15 روز حداکثر تا تاریخ 97/2/18 با داشتن مدارک مورد نیاز (ذکر شده در آگهی ثبت نام) ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف ( iranianasnaf.ir )  سامانه ساران ثبت نام و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام در مهلت قانونی ذکر شده به دبیرخانه هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه ها واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت سبزوار به آدرس میدان طالقانی خیابان علامه طباطبائی مراجعه نمایند