آموزش تعمیرات تلفن همراه

آموزش تعمیرات تلفن همراه

دسته : اخبار _ 1396/10/18

شروع دوره جدید آموزشی تعمیرات تلفن همراه مطابق با استاندارد مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای واعطای گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای کشور

از شنبه 30 دی ماه 96

جهت ثبت نام به دفتر اتحادیه مراجعه نمائید.

تلفن: 44230179